Osmanlı nüfus arşivleri

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne bağlı Osmanlı Arşivi'nde NÜFUS DEFTERLERİ bulunuyor. Bunlar 1831 yılından itibaren yapılan nüfus sayımlarına ait kayıtları içeriyor. 1900'lerden itibaren olan kayıtlar ise Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde yer almamaktadır.

Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’ndeki temettuat defterlerinde kızılcabölük. ve mahallelerine ait olan defterlerin kayıt numarası ve haklarındaki bilgileri önce belirttikten sonra bu defterlerin incelenmesiyle ortaya çıkan sosyo-kültürel yapı, lakaplar, nüfus ve mesleki yapı, …

Bu eser ile Pazaryeri'nin 19. Yüzyıl nüfusu Cumhurbaşkanlığı Arşivi Nüfus Defterleri kullanılarak derinlemesine incelenmekte ve sadece kişilerin sayısı değil; aynı 

17 Eyl 2014 Osmanlı Hukuku, İslam Hukuku ve Hukuk Tarihi hakkında bilgiler ihtiva etmektedir. Gerçi İslâmiyetin daha ilk yıllarından beri nüfus sayımları yapılmış; hazineden Bu sayımın defterleri İstanbul'da Başbakanlık Arşivi'ndedir. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ. Osmanlı Devleti'ne ait resmî defter, sicil ve evrakın bugün muhafaza edildiği yer. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı. Devlet Arşivleri Başkanlığı 4/B Sözleşmeli Personel Mesleki Uygulamalı Ve Mülakat Sınavı Sonuçları BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ REHBERİ

NÜFUS DEFTERLERİ (NFS.d) Osmanlı Arşivleri, ilk dönemlerde Divan toplantılarının yapıldığı Kubbealtı'nın yanıbaşındaki Hazine-i Âmire'de devlet gelirleri, altın ve gümüş akçeler, kıymetli eşya-lar ile birlikte saklanmıştır. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Devleti'nden intikal eden en zengin ve değerli arşiv malzemesi, Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi Külliyesi'ndedir. Osmanlı Devleti'nin merkez teşkilâtı kuruluşlarından olan Divân-ı Hümâyûn, Bâb-ı Defterî ve Bâb-ı Âsafî (Bâb-ı Âli) ve bunların çeşitli daire ve kalemlerine ait sicil, defter ve Osmanlı nüfus sayımı arşivleri - Özhan Öztürk Makaleleri Makale: Özhan Öztürk 1831 Osmanlı nüfus sayımına göre Trabzon Merkez kazada 6.300, Vakfıkebir ve Sağır’da 5.962, Polathane’de 8.432, Yümerek’de (Yomra) 6.775, Tonya’da 1.910, Sürmene’de 12.985, Of’ta 18.940 erkek yaşamakta olup, buna Trabzon sancağındaki 11.431 … Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımları ve Bu Sayımları İçeren ... * Dr., Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, İstanbul, E-mail: mhmgunes@gmail.com. Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımları ve Bu Sayımları İçeren Kayıtların Tahlili Censuses in the Ottoman Period and Analysis of These Censuses Mehmet Güneş* Özet

Bu defterler, sosyo-ekonomik hayat, nüfus ve tarımsal ekonomi ile ilgili bütün karakteristik özellikleri kapsamaktadır. Bu kayıtlar XIX. yüzyıl Tanzimat dönemi  Başbakanlık Osmanlı Arşivleri'nde Hüdavendigar Eyaleti, Kütahya Sancağı, Kütahya Kazası Reaya Nüfus Defteri adıyla, 1250 tarihli ve NFS.d./1622 numara ile  Bu eser ile Pazaryeri'nin 19. Yüzyıl nüfusu Cumhurbaşkanlığı Arşivi Nüfus Defterleri kullanılarak derinlemesine incelenmekte ve sadece kişilerin sayısı değil; aynı  Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 43, Başbakanlık Basımevi,. Ankara 2000, s. 94; Adnan Çimen, “Sayım,   28 Haz 2018 Oyun ve OyuncaklarTüm Hobi ve Oyuncak Ürünleri · Montessori Oyuncakları · Okul Öncesi Oyunlar · Eğitici Oyuncaklar · Eğlenceli Oyuncaklar 

(PDF) Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Kataloğu PDF ...

Ak Parti Hükümetinin Osmanlı Arşivleri için Kağıthane ilçesinde çok güzel bir arşiv kompleksi yapması takdir edilecek bir husus olmasına rağmen eksik olan şey yıllardır bu kurumun çilesini çekmiş olan personelin mağduriyetinin bir an önce giderilmesidir. Soyunu bilmek isteyenlere rehber - Erhan Afyoncu NÜFUS DEFTERLERİ Soy tarihi araştırmaları için ilk olarak nüfus defterlerine bakmak gerekir. II. Mahmud'un emriyle 1831'de tutulmaya başlayan nüfus defterlerinin ilk sayımları Osmanlı Arşiv - Vikipedi Tarih İçinde Osmanlı Arşivleri: Osmanlı İmparatorluğu'nun idari ve mali teşkilat politikasının temel taşlarından biri, yaptıkları nüfus ve arazi tahrirleridir. Bu açıdan bakıldığında, Osmanlı Devleti hem kendinden önce gelen İslam devletlerinin hem de Bizans İmparatorluğu'nun bir devamı mahiyetindedir. Osmanlı Devleti zamanında yapılan nüfus sayımı arşivleri ... 21 Ekim 2017 2 Şubat 2019 Mc Bi 0 yorum 2.Mahmut nüfus sayımı, Kemalistlerin Osmanlı düşmanlığı, Osmanlı Devleti zamanında yapılan nüfus sayımı Tarihten zerre kadar anlamayan ama tek amaçları Osmanlı’yı karalamak ve Osmanlı’ya çamur atmak olan Kemalistlerin Osmanlı düşmanlığına bir örnek.


Osmanlı devletinin hakim olduğu topraklarda orduya asker veren nüfus alanlarının neredeyse tamamını kapsayan bu sayımın Ünye kısmı 1834 tarihine denk düşmektedir. 177 Yıl sonra gün ışığına kavuşan Ünye’nin ilk nüfus sayımı sonuçları, “1834 Ünye Nüfus Defteri” adıyla

3- Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi: Osmanlı Devleti, hudutları içerisinde kalan tüm bölgelerde arazi, nüfus, yetiştirilen hayvan ve ürünlerin miktar ve 

18 Şub 2018 Mahmud'un emriyle 1831'de tutulmaya başlayan nüfus defterlerinin ilk sayımları Osmanlı Arşivi'ndedir. 1880'den sonraki defterler ve arada